Değerlerimiz

ANASAYFA Değerlerimiz

Değerlerimiz


-Geleneklerimizden güç alır, birbirimizi destekleriz.

-Birlikte gelişir ve geliştiririz.

-Çevremize duyarlıyız.

-Adil ve şeffaf yönetim anlayışını benimseriz.

-Farklılıklara saygı gösteririz.